آیین نامه اجرایی دبستان :

1. ساعت ورود و خروج

آغاز کار مدرسه، رأس ساعت ۷:۳۰صبح و پایان کار مدرسه ساعت ۱2:5۰ می­باشد، هرگونه تغییر احتمالی در ساعت کاری با تصویب شورای مدرسه بوده و به اطّلاع اولیای محترم خواهد رسید.

۲. تأخیر ورود به مدرسه:

 • ورود دانش آموز به مدرسه، بعد از ساعت ۷:۳۵ تأخیر محسوب شده و موجب کسر انضباط و امتیاز از دانش آموز می­گردد.

          ورود به کلاس:

 • دانش آموزان موظفند قبل از حضور معلم و قبل از زمان شروع کلاس، در کلاس درس حاضر شوند.
 •  

۳. غیبت:

 • در صورتی که به هر علتی دانش آموز در مدرسه غایب باشد باید قبل از ساعت۸:۰۰ صبح همان روز از جانب والدین به معاون اعلام گردد.
 • در صورتی که دانش آموزی به علت بیماری غایب شود، ضمن اطلاع رسانی تلفنی طبق چارچوب اعلام شده، می­بایست گواهی پزشک یا اعلام مکتوب ولی توسط دانش آموز تحویل مدرسه شود، متذکر می­گردد در صورت عدم تحویل برگه، غیبت غیرموجه محسوب می­شود.
 •  
 • اولیای محترم در سال تحصیلی طوری برنامه ریزی نمایند که نیاز به گرفتن مرخصی برای دانش ­آموز نباشد .

۴. مشاجره در مدرسه ( ناسزاگویی، درگیری فیزیکی و…) :

 • هر گونه مشاجره در داخل و خارج از مدرسه ممنوع می باشد و در صورتی که دانش آموزی مرتکب چنین عملی گردد برابر مقررات مدرسه با تصمیم شورای مدرسه و به اطلاع اولیا، دانش آموز خواهد بود .

۵. آوردن وسایل غیر ضروری به مدرسه :

 • آوردن هر گونه وسایل تجملی و زینتی، اشیای گران بها و غیر ضروری (گوشی همراه، انواع لوح فشرده، ساعت های هوشمند، گردن بند، دستبند و… )به مدرسه ممنوع می باشد .
 • درموارد خاص و اضطراری، درصورت هماهنگی قبلی اولیا و پذیرش مدرسه، درخصوص تلفن همراه،  دانش آموز در بدو ورود تلفن همراه را تحویل مدرسه داده و در پایان ساعت درسی دریافت می کند. (گوشی ساده)
 • دانش آموزان عزیز می بایست ، از آوردن پول زیاد به مدرسه خودداری نمایند .
 •  

۶. وضعیت ظاهری (لباس ، موی سر، رعایت بهداشت فردی و …) :

 • دانش آموزان باید از پوشیدن کفش و لباس نامناسب اجتناب نموده ودر این مورد تابع مقررات تربیتی و اخلاقی مدرسه باشند.
 •  
 • حضور دانش آموزان در مدرسه با لباس ورزشی به غیر از ساعات ورزش ممنوع می باشد.
 • دانش آموزان باید در طول سال تحصیلی همواره از لحاظ بهداشت فردی ( تمیز بودن لباسها، کوتاه بودن ناخنها و…) در شرایط مطلوب باشند.
 • علاوه بر بهداشت فردی، همه دانش آموزان موظفند بهداشت عمومی(در کلاس، حیاط و …) را رعایت نمایند.

۷. رعایت ادب و احترام نسبت به دبیران، کارکنان واحد آموزشی و دانش آموزان محل تحصیل:

 • بی احترامی به معلمان و پرسنل مدرسه به هیچ عنوان قابل توجیه نمی باشد و دانش آموزی که مرتکب چنین عملی شود با اطلاع و دعوت از ولی دانش آموز علاوه برکسر نمره ی انضباط و درج در پرونده  با تصمیم شورای مدرسه و طبق مقررات با دانش آموز برخورد خواهد شد.

۸. خسارت وارد کردن به اموال مدرسه :

 • جبران هر گونه خسارت به اموال مدرسه و دانش آموزان بر عهده ی دانش آموز و اولیای وی می باشد .

۹. شوخی کردن، استهزاء، جابجا کردن وسایل دیگران و…:

 • دانش آموزان باید بدانند هر گونه رفتاری که باعث اذیت و آزار دیگران شود در مدرسه ممنوع می باشد و در صورت مشاهده بار اول تذکر، بار دوم ثبت در پرونده می شود .

۱۰. برداشتن اموال مدرسه و دانش آموزان دیگر :

 • هیچ دانش آموزی حق ندارد بدون اجازه به اموال دیگران دست بزند ، در صورت مشاهده با اطلاع ولی دانش آموز موضوع بررسی خواهد شد .

۱۱. استفاده از تلفن مدرسه :

 • دانش آموزان موظفند وسایل مورد نیاز خود را به همراه داشته باشند   ، لذا استفاده از تلفن مدرسه برای دانش آموزان مقدور نمی باشد. موارد خاص در ساعات درسی از طریق معلم پیگیری می شود.

۱۲-موارد اخلاقی:

 •  دانش آموزانی که به هر عنوان و یا با هر وسیله ای باعث انحراف اخلاقی خود و دانش آموزان دیگرگردند با تصمیم شورای مدرسه و برابر مقررات به شدیدترین صورت با آنها برخورد خواهد شد.

۱۳-آوردن وسایل توسط اولیا به مدرسه:

 • از اولیای محترم تقاضا می شود در طول ساعات درسی از آوردن وسائل شخصی دانش آموز از قبیل کتاب، جزوه، غذا، وسایل ورزشی و غیره خودداری نماینده. موارد ثبت شده و در صورت تکرار اولیای مدرسه از پذیرفتن وسایل معذور می باشند.

۱۴-خروج بدون هماهنگی از مدرسه:

 • دانش آموزان در ساعات درسی( بعداز ورود به مدرسه تا پایان آخرین زنگ) به هیچ عنوان حق خروج بدون هماهنگی از مدرسه را نداشته واگر دانش آموزی مرتکب چنین عملی گردد با اطلاع و دعوت از ولی دانش آموز علاوه بر کسر امتیاز و درج در پرونده با تصمیم شورای مدرسه و طبق مقررات با دانش­ آموز برخورد خواهد شد .

۱۵-هنگام خروج از مدرسه:

 •  دانش آموزانی که از سرویس استفاده می کنندتا آمدن سرویس حق خروج از مدرسه را ندارند .
 • دانش آموزان بعد از تعطیلی از مدرسه حق توقف در خیابانها ، مغازه ها و پارک های اطراف مدرسه را ندارند، در صورت مشاهده با دانش آموزان برابر مقرات مدرسه برخورد خواهد شد.
 •  
 • با تشکر دبستان گل یاس