درباره ی ما :

 
آموزشگاه غیردولتی دخترانه گل یاس از مدارس زیر مجموعه موسسه
 
آموزشی و فرهنگی مدارس پتروشیمی ماهشهر در سال 1395 تاسیس و در
 
مقطع پیش دبستان و دوره اول و دوم ابتدایی دایر می باشد .
 
چشم انداز ما در آموزشگاه گل یاس تربیت انسانهایی ست که علم را در کنار
 
اخلاق و قئاعد را در کنار خلاقیت به کار می گیرند .در مسیر پرورش دانش
 
آموزانی آینده ساز . علاوه بر بهره گیری از آخرین متد های آموزشی و امکانات
 
نوین ،حفظ و ارتقاء نشاط و سلامت روان افراد اولویت ماست .
 
 
دبستان و پیش دبستان گل یاس