شعار سال 1401
 
پیام مدیر  
 
درج مطلب
 
درج مطلب
 
 
آشنایی با دبستان گل یاس
 
 

کلیک نمایید :

 
 

فرم های ثبت نام

 
 

راه اندازی ایستگاه مطالعه جهت استفاده دانش آموزان در زنگ تفریح :

 
 

فعالیت های بهمن ماه  :

 
 

فعالیت های تربیت بدنی 

 
 

امور بهداشت:مانور نمادین زلزله 

 
 

امور پرورشی :

 
 

امور مشاوره: 

 
 
حدیث روز
 
درج مطلب
 
درج مطلب
 
درج مطلب
 
 
اعضای انجمن اولیا و مربیان 
 
تبریک تولد